[Tổng hợp] Các tác phẩm từ “Thẳng” thành “Cong”

Magic Bean

MỤC LỤC TỔNG HỢP

CÁC TÁC PHẨM BẺ THẲNG THÀNH CONG

01

Cái mục lục này nó hơi nhạy cảm hen ;;).Quá trình bẻ thẳng thành cong chịu ko ít đau thương, mất mát. Có bộ thì đau đớn quằn quại, máu me đầy người (=.=! hơi quá), bộ thì vừa bi vừa hài cười ko ra nước mắt. Khi đọc xong thì cũng thấm thía không ít.

Dưới đây là 1 số bộ BTTC và số bộ có hơi hướm BTTC :3

View original post 458 more words

About Mẹ_Monggu

No KAI No Life (≧∇≦) Once you JongIn, You can't JongOut - HardShip KaiSoo - Cuồng Cải đen :3 Ôi,nụ cười và làn da ấy - 1 Thiên yết đại lười :))))))))))))
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s